X
Nyhetslista

Riskbedömning av corona i verksamheten

Arbetsmiljöverket får många frågor om vad man ska tänka på när man gör riskbedömningar om coronaviruset i sin verksamhet. Arbetsgivare behöver undersöka och bedöma riskerna i sin verksamhet. Det gäller även under pågående coronapandemi.

Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett steg i en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna, vidta åtgärder och kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Arbetsgivaren ska gå till väga ungefär som vanligt i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och sin riskbedömning, men ta särskild hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset. Det inte alltid är så lätt för den som inte är van att bedöma smittrisker. Därför ska man utgå från föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns även föreskrifter om smittrisker som är aktuella för vissa verksamheter, och som kan vara till hjälp vid val av skyddsåtgärder.

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men även den lokala samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare är viktig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Vilka skyddsåtgärder man kommer fram till kan variera. Det beror bland annat på vilken verksamhet man bedriver och hur stor risken för smitta är. Val av skyddsåtgärder kan ses som steg i en trappa, en princip som finns i arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Första steget i trappan är att ta bort risken helt. När det inte är möjligt, som när det gäller coronaviruset, ska man hantera risken genom att till exempel organisera arbetet för att minska riskerna, ta fram instruktioner för hur man arbetar och utbilda och informera personalen om riskerna. Att använda personlig skyddsutrustning är ett steg i trappan, och i verksamheter där det kan finnas smittrisker behövs ofta personlig skyddsutrustning tillsammans med andra skyddsåtgärder.

Olika åtgärder kan bli aktuella i samband med coronapandemin. Några exempel på åtgärder är att förbättra städning och rengöring, att sätta upp barriärskydd framför personal med kundkontakt, att utsedda personalgrupper gör vissa arbetsuppgifter eller att förse personalen med personlig skyddsutrustning. All personal behöver ha kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och vilken skyddsutrustning som ska användas i varje arbetssituation.
Föregående artikel Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018
Nästa artikel Nu förbjuds mentol- och klickcigaretter
Skriv ut
612 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.