X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2020

Industribuller

Boverket har tagit fram allmänna råd och uppdaterad vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Avsikten är att ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för sådant buller.

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur föreskrifterna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bör tillämpas då nya bostadsbyggnader kan bli exponerade utomhus för industriellt och annat verksamhetsbuller. Buller från industriell verksamhet utgör omgivningsbuller enligt plan- och bygglagens definition.

För att det ska bli möjligt att bygga bostäder med god ljudmiljö utomhus i bullerutsatta delar av städer och tätorter är det viktigt att minimera exponeringen. Ett sätt är att arbeta med kompensationsåtgärder, exempelvis kan en bullerexponerad sida kompenseras med tillgång till en ljuddämpad sida. Andra delar i en bulleranpassning kan vara att säkerställa en god ljudmiljö på uteplatser och andra vistelseytor utomhus, anpassade lägenhetsplanlösningar och låga ljudnivåer inomhus.

De allmänna råden beskriver vilka ljudnivåer utomhus som bör kunna accepteras och vid behov föranleda kompensationsåtgärder enligt ovan. Det anges även när bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt.
Föregående artikel Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader
Nästa artikel Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS
Skriv ut
669 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.