X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Efsas bedömning av PFAS-ämnen

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.

PFAS-ämnen är kemikalier som är vitt spridda i miljön och som de allra flesta i Sverige får i sig mest av från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

Efsa fastställer nu ett nytt lägre riktvärde för den mängd som bedöms vara säker att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker. Bedömningen har varit ute på remiss under våren och nu skärper man bedömningen ytterligare efter synpunkter från EUs medlemsstater. Det nya fastslagna värdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans.

Livsmedelsverket har sedan 2014 haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten och har sedan dess uppmanat alla kommuner att undersöka om PFAS-ämnen riskerar förorena dricksvattnet. I dagsläget är rekommendationen att kommunerna sänker halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet så mycket som möjligt om de är över 90 nanogram per liter vatten – en så kallad åtgärdsgräns.

Nu arbetar även EU med att fastställa juridiska gränsvärden för flera olika PFAS i dricksvatten i ett dricksvattendirektiv. Detta direktiv anger vad EU-länderna minst måste uppfylla och länderna kan välja att ställa hårdare krav. Dricksvattendirektivet beräknas vara beslutat i december 2020.
Föregående artikel Nyckelhålet moderniseras
Nästa artikel Tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut
Skriv ut
523 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.