X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Nyckelhålet moderniseras

Att förbättra sina matvanor behöver inte vara så svårt som det kan kännas. Det går att äta hälsosammare utan att ställa om hela livet. Det vill Livsmedelsverket lyfta fram genom sitt nya sätt att prata om Nyckelhålet – Byt inte liv.

I dagarna drar Livsmedelsverket igång en kommunikationssatsning för att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare riktas kommunikationen också till småbarnsfamiljer.

Byt inte liv har tagits fram i dialog med branschorganisationerna inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Tanken är att företagen så småningom också ska kunna använda Byt inte liv i sin kommunikation och marknadsföring kring Nyckelhålet.

Nyckelhålet finns även i Norge, Danmark och på Island och därför har arbetet med att modernisera Nyckelhålet gjorts tillsammans med de nordiska systermyndigheterna.

Den svenska satsningen finansieras av ett regeringsuppdrag, där Livsmedelsverket fått ett särskilt uppdrag att utveckla Nyckelhålsmärkningen.

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning för hälsosammare mat. Det står för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. Märkningen bygger på den samlade forskningen om vad vi behöver äta för att må bra och kunskap om matvanorna i Norden.

Det är gratis för företag att märka sina produkter med Nyckelhålet. Företagen ansvarar själva för att de produkter som märks uppfyller kriterierna för Nyckelhålet. Att reglerna följs kontrolleras inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Nyckelhålet har funnits i Sverige sedan 1989. Sedan 2009 finns Nyckelhålet också i Norge och Danmark och sedan 2013 på Island. Länderna tar gemensamt fram kriterier för vilka produkter som ska få märkas med Nyckelhålet.
Föregående artikel Nya dispenser för desinfektionsmedel
Nästa artikel Efsas bedömning av PFAS-ämnen
Skriv ut
701 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.