X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut

Nationellt godkända tankar, batterifordon och slamsugare fasas ut fr.o.m. den 1 januari 2021.

Enligt nationella övergångsbestämmelser i reglerna om transport av farligt gods, ADR-S (avsnitt 10.1.1 i bilaga S) är det sedan många år tillåtet att använda nationellt godkända fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, batterifordon och slamsugartankar. I 2015 års utgåva av ADR-S infördes ett slutdatum för användning av dessa tankar och fordon som innebär att dessa inte får användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Information om slutdatumet har funnits tillgänglig sedan 2012 för såväl branschföreträdare, säkerhetsrådgivare som för myndigheter och andra användare av dessa bestämmelser. Den huvudsakliga orsaken till att dessa tankar och fordon fasas ut är säkerhetsskäl.
Föregående artikel Efsas bedömning av PFAS-ämnen
Nästa artikel Nya föreskrifter på informationssäkerhetsområdet
Skriv ut
661 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.