X
Nyhetslista

Allt fler förorenade områden saneras

 • 14 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 186
 • 0 Kommentarer
Fram till och med 2022 har 30 procent av de områden som är mest prioriterade ur hälso- och miljöhänseende åtgärdats. Det motsvarar totalt 3 745 av de 12 641 mest förorenade områdena. Saneringen bidrar till en mer hälsosam miljö, att naturvärden bevaras och att tidigare förorenade områden kan användas för nya ändamål.

Nytt EU-förbud kan stoppa PFAS

 • 6 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 675
 • 0 Kommentarer
Årligen hamnar 75 000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa och textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen. I det lagförslag som har offentliggjorts föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen i stället att öka.

EU låter företag påverka omfattande PFAS-förslag

 • 5 april 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 159
 • 0 Kommentarer
I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Nu startar nästa del av processen då företag och andra berörda kan lämna in synpunkter på förslaget.

Lagförslag om PFAS-användningen inom EU

 • 13 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 206
 • 0 Kommentarer
Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen idag lämnat ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten

 • 3 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 198
 • 0 Kommentarer
Från 1 januari 2023 gäller ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.