X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2018

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Den 1 januari 2019 ändrar Kemikalieinspektionen sina föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2017:7). Ändringen innebär att företag som i dag rapporterar till Kemikalieinspektionens produktregister även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen. Detta gäller oavsett i vilken halt ämnena förekommer, men själva halten behöver inte anges.

Företag med en årlig omsättning under fem miljoner kronor är undantagna från kravet på PFAS-rapportering. Det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020.

Sedan tidigare finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Företagen ska lämna uppgifter om alla ämnen som förekommer i halter över 5 procent. Ämnen som är klassificerade som farliga ska redovisas oavsett i vilka halter de förekommer. Högfluorerade ämnen (PFAS) finns ofta i koncentrationer under 5 procent och de flesta av ämnena är i dag inte bedömda när det gäller farlighet. Detta innebär att PFAS i dag sällan behöver rapporteras till produktregistret.

Kemikalieinspektionen har tidigare i år inhämtat synpunkter på förslaget till ändrade föreskrifter från berörda aktörer. Efter att ha tagit del av synpunkterna justerade Kemikalieinspektionen det ursprungliga förslaget så att det enbart omfattar avsiktligt tillsatta PFAS. Kemikalieinspektionen har även anmält de ändrade föreskrifterna till EU-kommissionen.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är rörliga i marken. PFAS har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens skärpta rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.
Föregående artikel EU klassificering och märkning för nya ämnen
Nästa artikel EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil
Skriv ut
1249 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.