X
Nyhetslista

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna gäller från den 1 november 2020.

EU-kommissionens beslut innebär att vissa ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) förbjuds i varor av textil. Syftet med detta är att minska människors exponering för de farliga ämnena.

Förbudet gäller exempelvis kläder, lakan, handdukar och inred¬ningstextilier som konsumenter kommer i kontakt med. Tyger i bilar, bussar och möbler i offentliga miljöer omfattas också. Den nya begränsningen innebär att haltgränser införs för 33 CMR-ämnen och ämnesgrupper. Begränsningarna förs in i bilaga XVII i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

De delar av varor som är gjorda av äkta päls, skinn och läder omfattas inte av förbudet eftersom de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial. Det finns även undantag från begränsningen för begagnade varor, heltäckningsmattor och andra mattor. Vissa engångstextilier och varor som omfattas av regler om personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är också undantagna.

EU-kommissionens beslut om förbudet fattades i oktober, efter att EU:s medlemsländer i april 2018 röstat för att införa den nya begränsningen. Kemikalieinspektionen har tidigare visat att det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön och har försett EU-kommissionen med underlag. En slutsats från Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om farliga ämnen i textil 2015 var att en särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna.
Föregående artikel Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret
Nästa artikel Försäljning av säkra varor och tjänster
Skriv ut
1162 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.