X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2018

Försäljning av säkra varor och tjänster

Det var den internationella produktsäkerhets veckan den 12 -16 november. EU har lanserat en kampanj i syfte att informera om företagares ansvar för produktsäkerhet på nätet.

Det är företagarens ansvar att se till att varor och tjänster är säkra. För att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES. När man ska släppa ut en tjänst på marknaden - importera eller distribuera – får man tänka på följande och ta reda på:

• Vilken lagstiftning som finns. Ofta ligger det ett EU-direktiv eller en EU-förordning som grund för produktlagstiftningen.
• Om det finns någon standard. Standarder är frivilliga att följa, men att prova en produkt mot standard är ett enkelt sätt att förvissa sig om att produkten uppfyller gällande krav.
• om produkten ska CE-märkas.
• Vilken roll och vilket ansvar man har.
Föregående artikel EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil
Nästa artikel Förbjudna kemikalier i julbelysningar
Skriv ut
856 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.