X
Nyhetslista

Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

 • 18 december 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1106
 • 0 Kommentarer
Nyhetsinslag från idag om förändringar av regler om sprängarbete speglar idén inom anläggningsbranschen att krutladdade verktyg är en näst intill ofarlig sprängningsmetod. Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler ska gälla både traditionellt sprängarbete och sådant som använder krutladdade verktyg – för att förebygga olyckor.

Ändringar i avfallslagstiftningen

 • 18 december 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1259
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning, med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen. Förslagen innebär:

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

 • 14 december 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1140
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna).

Nya lagar om personuppgifter och fordon

 • 14 december 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1206
 • 0 Kommentarer
Regeringen föreslår två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och användning. De föreslås ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel

 • 14 december 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1048
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.