X
Nyhetslista

Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

Nyhetsinslag från idag om förändringar av regler om sprängarbete speglar idén inom anläggningsbranschen att krutladdade verktyg är en näst intill ofarlig sprängningsmetod. Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler ska gälla både traditionellt sprängarbete och sådant som använder krutladdade verktyg – för att förebygga olyckor.

Alla typer av sprängarbete innebär risker, oavsett vilken metod eller teknik som används. Arbetsmiljöverket har samlat erfarenheter från egna och andra myndigheters experter och utredningar från arbetsmiljöinspektörer.

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetet och se till att de anställda har tillräckliga kunskaper.

– De reviderade föreskrifterna kommer att täcka hela paletten av sprängarbete som utförs idag. Vi behöver kunna ställa krav på kunskaperna hos dem som hanterar explosiva varor som sprängämnen eller krut, säger Jens Åhman, enhetschef på avdelningen för regler.

De föreskrifter som gäller nu om sprängarbete från 2007 innehåller ett undantag för ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner”. I praktiken har det handlat om att man använder tekniska produkter som innehåller krut i stället för traditionella sprängämnen för att sönderdela till exempel fristående stenblock.

Den tekniska utvecklingen sedan 2007 har dock inneburit att användningen av krut inte bara har blivit mer utbredd, utan också används i helt andra sammanhang än för 10-15 år sedan och därmed är farlig.

– Det är hög tid att Arbetsmiljöverket nu tar bort detta undantag. Genom att ändra föreskrifterna kan vi täcka in alla typer av sprängarbete oavsett vilken teknik eller vilka metoder man använder. För att göra det tydligt att det handlar om samma risk oavsett metod använder vi nu termen ”explosiva varor” i stället, säger Jens Åhman.

– Oavsett metod för att sönderdela sten och berg, så ska arbetstagare, småföretagare och egenföretagare ha möjlighet att komma hem med både armar och ben i behåll. Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att våra regler fungerar förebyggande. Vi kan inte vänta på att arbetstagare skadas innan vi agerar.

Beslut om ändrade föreskrifter om sprängarbete tas i början av nästa år.
Föregående artikel Ändringar i avfallslagstiftningen
Nästa artikel Regeländringar från 1 januari
Skriv ut
1052 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.