X
Nyhetslista

Ändringar i avfallslagstiftningen

Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning, med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen. Förslagen innebär:

• Tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter.
• Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.
• Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.
• Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.
• När en länsstyrelse sammanställer de kommunala avfallsplanerna behöver länsstyrelsen inte analysera länets avfallsbehandlingskapacitet.
• Hänvisningar till EU-bestämmelser uppdateras.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.


Föregående artikel Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser
Nästa artikel Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort
Skriv ut
1258 Betygsätt artikel:
3.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.