X
Nyhetslista

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna). Ändringen innebär att bestämmelserna om förebyggande åtgärder mot utsläpp av fluorerade växthusgaser (f-gaser) samt skyldighet att föra register för mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar börjar gälla för dessa myndigheter först den 1 januari 2021.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

• förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Föregående artikel Nya lagar om personuppgifter och fordon
Nästa artikel Ändringar i avfallslagstiftningen
Skriv ut
1139 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.