X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2018

Förbjudna kemikalier i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

I Kemikalieinspektionens senaste tillsynsprojekt om elektriska produkter har en del av projektet fokuserat på julbelysningar. Tillsynsrapporten som publiceras i dag visar att 14 av 96 elektriska julprodukter innehöll otillåtna halter av ett eller flera av ämnena bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och flamskyddsmedlet HBCDD. Bland varorna som innehöll förbjudna ämnen fanns bland annat en elljusstake, julgransbelysning och elektriska prydnadstomtar.

Det är företagen som är ansvariga för att se till att deras varor är säkra och inte innehåller förbjudna ämnen. De vanligaste bristerna i julbelysningarna gällde bly i lödningar och kortkedjiga klorparaffiner i kablar och andra plastdetaljer. Kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer och misstänks vara cancerframkallande, medan bly kan orsaka skador på nervsystemet. Vid normal användning av julbelysningar kommer man inte åt bly som finns i lödningar inuti produkterna. Blyet är därför främst ett problem vid tillverkningen och när belysningen blir avfall.

Utöver belysningarna med otillåtna ämnen hittades ytterligare sex julbelysningar med över 0,1 procent av farliga ämnen som inte är förbjudna men finns med på EU:s kandidatförteckning. Detta handlar i de flesta fallen om ämnen i gruppen ftalater som används för att göra plast mjuk. När ämnen står med på EU:s kandidatförteckning betyder det att företagen enligt lagstiftningen är skyldiga att informera yrkeskunder om innehållet av farliga ämnen i varorna. Privatpersoner har rätt att få veta om varor innehåller ämnen på kandidatförteckningen om man frågar efter informationen. Några av de elektriska julprodukterna med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan.

I den andra delen av tillsynsprojektet om elektriska produkter kontrollerade Kemikalieinspektionen 24 personvårdsprodukter. Två av de varorna, en massageapparat och ett manikyrset, visade sig innehålla bly i förbjudna halter.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen slutat att sälja de produkter som innehöll för höga halter av förbjudna ämnen. Inom ramen för detta tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen anmält eller kommer att anmäla nio företag till åklagare för misstänkta miljöbrott. Alla företag som anmäls till åklagare hade sålt julbelysningar eller andra elektriska juldekorationer.

Kemikalieinspektionens kontroller av elektriska produkter har varit stickprover med fokus på att upptäcka brister. Resultaten i projektet speglar därför inte hela marknaden för julbelysningar och personvårdsprodukter. Julbelysningarna som granskats i projektet införskaffades i november 2017 medan personvårdsprodukterna togs in för analys under våren 2018.
Föregående artikel Försäljning av säkra varor och tjänster
Nästa artikel Efsa skärper bedömningen av dioxiner och PCB
Skriv ut
947 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.