X
Nyhetslista

EU förbjuder 33 farliga ämnen i textil

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1266
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. De nya reglerna gäller från den 1 november 2020.

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1264
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

EU klassificering och märkning för nya ämnen

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1160
 • 0 Kommentarer
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

Primärenergital i energideklaration av byggnader

 • 8 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1369
 • 0 Kommentarer
Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

 • 7 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1181
 • 0 Kommentarer
Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.