X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2018

Primärenergital i energideklaration av byggnader

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning och används för att jämföra olika byggnader med varandra. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Byggnaders energiprestanda kommer efter ändringarna att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av en ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Det betyder att det blir lättare att jämföra byggnader över hela landet.

Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom energiprestandadirektivet. Detta direktiv ska följas av samtliga medlemsstater inom EU. Under 2017 genomförde regeringen ändringar i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. Det fastställdes där att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital. Energihushållningsreglerna ändrades som en följd av detta, och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt energiprestandadirektivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även föreskrifterna för energideklarationerna.
Föregående artikel Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser
Nästa artikel EU klassificering och märkning för nya ämnen
Skriv ut
1374 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.