X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Insamling av brandsläckningsskum med PFAS

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS, som är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö. Projektet har inneburit att inventera, samla in och destruera skumvätska med PFAS för att undvika att det hamnar i miljön. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

Målet är att samla in all den skumvätska med PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) som rapporterats in från kommunal räddningstjänst (310 ton).

– Vi är inte nöjda förrän vi har samlat in allt skum med PFAS som räddningstjänsterna vill lämna in, säger Lynn Ranåker, handläggare på enheten för brand och räddning på MSB.
Räddningstjänsten i Sverige har använt skumvätskor som innehåller PFAS i över 50 år. Det har använts vid framför allt olyckor med olja, bensin och kemikalier. Räddningstjänsterna har genom insamlingen fått skumvätska som förvarats på brandstationerna destruerad på ett säkert sätt och sparat stora kostnader.

Kostnadseffektivt initiativ

Projektet är inte bara lyckat ur perspektivet att risken för utsläpp minskar. Det är även kostnadseffektivt. Att samla in och destruera brandsläckningsskum kostar mycket mindre jämfört med kostnaden att sanera ett område som redan förorenats.

– Att sanera ett redan förorenat område är inte bara väldigt svårt, det kan dessutom kosta hundratals miljoner kronor, vilket kan jämföras med kostnaderna för projektet med att samla in brandsläckningsskummet som hittills har kostat cirka sex miljoner kronor, säger Markus Klar, handläggare på Avfalls- och kemikalieenheten, Naturvårdsverket.
Föregående artikel Nya utbildningskrav gällande diisocyanater
Nästa artikel Krav för övervakningsorgan av uppförandekoder
Skriv ut
123 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.