X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Förordning om att förhindra spill av plastpellets

Faktapromemoria; Förslag till förordning om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast 2023/24:FPM17.

Förslaget har sin utgångspunkt i EU:s gröna giv, EU:s plaststrategi och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. I EU:s handlingsplan för nollutsläpp (Zero Pollution Action Plan), anges att utsläppen till miljön ska minska med 30% till 2030. Detta förslag är ett av flera initiativ som ska bidra till att minska oavsiktliga utsläpp av mikroplaster till miljön.

Syftet med förslaget är att förebygga spill av plastpellets och därigenom minska utsläpp av mikroplast. Detta görs genom att fastställa skyldigheter för hantering av plastpellets i alla led i leveranskedjan.

Föreslagna bestämmelser är baserade på befintlig bästa hanteringspraxis inom branschen och den icke-bindande rekommendationen om minskade förluster av plastpellets till den marina miljön, som antagits av parterna till konventionen för skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (OSPAR).

Regeringen välkomnar förslaget och ser bl.a. positivt på att krav på att minska läckaget av plastpellets i hela värdekedjan införs och att åtgärderna i första hand ska vara förebyggande. Det är positivt att detta görs på EU-nivå bl.a. för att skapa lika konkurrensförutsättningar och spelregler inom EU.

Regeringen välkomnar att kommissionen låter ta fram en standardiserad mätmetod för att kvantifiera utsläppen av pellets. Regeringen anser att definitioner och rapporteringskrav i största möjliga utsträckning bör harmoniseras med Reach-begränsningen om avsiktlig användning av mikroplaster. Det är viktigt att även andra källor till oavsiktliga utsläpp av mikroplaster hanteras och regleras.

Ladda ner:
Förslag till förordning om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast, 2023/24:FPM17 (pdf 195 kB)
Föregående artikel Vattenfrågor vid planläggning och byggande
Nästa artikel Nya regler för att minska skadliga utsläpp
Skriv ut
94 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.