X
Nyhetslista

Företag får hjälp med att energieffektivisera

 • 15 september 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 123
 • 0 Kommentarer
Nyttan med energieffektivisering blir allt tydligare för svenska företag. I projektet Incitament för energieffektivisering har tusentals små och medelstora företag fått hjälp med allt från energikartläggning till förslag på åtgärder.

Otillåtna ämnen i var fjärde elektrisk produkt

 • 19 mars 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 414
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.

EU projekt gör kemi tillsyn på e-handel

 • 19 mars 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 474
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

 • 12 mars 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 464
 • 0 Kommentarer
Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.