X
Nyhetslista

Företag får hjälp med att energieffektivisera

Nyttan med energieffektivisering blir allt tydligare för svenska företag. I projektet Incitament för energieffektivisering har tusentals små och medelstora företag fått hjälp med allt från energikartläggning till förslag på åtgärder.

Det övergripande målet med Energimyndighetens projekt Incitament för energieffektivisering, IEE, var att hjälpa små och medelstora företag som står under miljötillsyn att minska sin energianvändning. Tanken var att erbjuda företagen praktiska verktyg, energikunskap och strukturerade arbetsmetoder. Bland annat producerades inspirationsfilmer med exempel på företag som lyckats bra med sin energieffektivisering. Man tog även fram material för att kunna analysera nuvarande energianvändning och ge förslag på energibesparande åtgärder. Miljöinspektörerna erbjöds utbildningar i energieffektivisering och samtalsmetodiken Motiverande samtal för att fokusera mindre på diskussioner om lagar och paragrafer och mer på att coacha företagen att hitta sina egna drivkrafter till minskad energianvändning.

Ett av företagen som deltagit i projektet är Bandstål B Nilsson AB i Kopparberg som bearbetar och levererar stålband för tillverkningsindustrin. Genom att delta i projektet har man bland annat halverat sin totala energianvändning och minskat sin årliga fjärrvärmekostnad med en halv miljon kronor. Åtgärderna har framför allt handlat om att reglera luftflödet i värmeanläggningen, byta till snabbstängande portar och LED-belysning samt att tilläggsisolera och montera energifönster.

Materialet som togs fram för projektet och de utbildningar som genomfördes gav förutsättningar för att både kunskaper och erfarenheter ska bevaras och leva vidare. IEE har medfört flera positiva effekter såsom högre kapacitet och kompetens hos miljöinspektörerna och bättre energikunskaper hos företagen.

Fakta Incitament för energieffektivisering

• Projektet påbörjades 2016 och avslutades 2021
• 200 miljöinspektörer utbildades i samtalsmetodiken Motiverande samtal
• 500 miljöinspektörer utbildades i energieffektivisering
• 2 012 besök genomfördes hos små och medelstora företag
• Av landets 21 länsstyrelser deltog 19 under hela projektperioden
• 166 av 290 kommuner deltog
• Projektet drevs av länsstyrelserna med stöd från Energimyndigheten
Föregående artikel Föreskrifter om elsäkerhet vid arbete upphävs
Nästa artikel Nya föreskrifter och hållbarhetskriterier för biobränslen
Skriv ut
389 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.