X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2021

Nya föreskrifter och hållbarhetskriterier för biobränslen

Från den 1 juli gäller nya hållbarhetskriterier enligt hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift STEMFS (2021:7) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Hållbarhetskriterierna har tagits fram för att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara. Det innebär begränsningar för vilka marker som råvarorna kan komma från och i många användningsområden ställs dessutom krav på hur stora minskningar av växthusgasutsläpp som biobränslena ska ge. Detta är något som krävs för att räknas med i EU:s förnybartmål och för att berättiga till skattebefrielser eller andra finansiella stöd. Det är dessutom något konsumenter kan ha intresse av att veta. Tidigare gällde detta bara flytande bioenergi, men från 1 juli utvidgas kravet till fasta och gasformiga biobränslen.

Energimyndigheten utfärdar så kallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked, tar emot och granskar rapporteringar och genomför omprövningar och tillsyn för att säkerställa att kriterierna följs, detta arbete regleras i föreskrifter. De nya "Föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen" trädde i kraft 17 augusti 2021, samtidigt upphävdes "Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2011:2)".

Med det omarbetade förnybartdirektivet kommer nya krav på markkriterier och ändrade krav på växthusgasminskning. Dessutom omfattas nu även aktörer som hanterar fasta och gasformiga biobränslen.

Rapporteringsskyldighet och anmälan om rapporteringsskyldighet regleras i hållbarhetslagen. I 3 kap. 1§ 1–5 framgår vilka som är rapporteringsskyldiga. Den som omfattas av rapporteringsskyldighet måste först anmäla detta för att sedan kunna beviljas hållbarhetsbesked.

Den som redan har hållbarhetsbesked för flytande biobränslen men som också hanterar fasta och/eller gasformiga biobränslen som omfattas av de nya kraven behöver i stället anmäla en väsentlig ändring.
Föregående artikel Företag får hjälp med att energieffektivisera
Nästa artikel Åtta nya särskilt farliga ämnen
Skriv ut
224 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.