X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2020, Projekt

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.

Bristerna visar att företagen har svårt att följa lagstiftningen. En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Syftet med behandlingen är att ge varan en funktion, till exempel att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell. Biocider är ämnen som används för att oskadliggöra vissa organismer, och de kan även vara skadliga för människor och miljö. I detta tillsynsprojekt granskades bland annat sportkläder, skor och skosulor och bäddtextil.

Tillsynsprojektet gjordes i två delar där kontroll av biocidbehandlade varor var den ena. Av 74 biocidbehandlade varor var det 59 som hade någon typ av brist, vilket motsvarar 80 procent av varorna. Det vanligaste var att varorna inte var korrekt märkta, vilket de ska vara enligt gällande lagstiftning. Till exempel ska märkningen innehålla information om att varan är behandlad med en biocid och i vissa fall riskhanteringsåtgärder.

Tillsynsprojektets andra del gällde kontroll av innehåll av farliga ämnen i varor och om företag informerar sina kunder om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Ytterligare 323 varor kontrollerades, bland annat sportutrustning, elektronik med mjuka plastdelar och leksaker, där man letade efter förbjudna ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. 25 av de analyserade varorna innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena, bland annat kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. I 43 av varorna hittades ämnen på kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent, vilket innebär att mottagaren ska få information om innehållet.

I de allra flesta fall var varorna tillverkade utanför EU och företagen som sålde varorna kände inte till innehållet. 52 procent av de 300 företag som kommunerna frågade kände inte till informationsplikten och kandidatförteckningen. I majoriteten av varorna hittades inga av de eftersökta ämnena vid analysen. Varorna som inte uppfyllde kraven i lagstiftningen togs bort från försäljning eller åtgärdades på annat sätt.
Föregående artikel Nytt verktyg för kemikalier i EU
Nästa artikel Tillsyn av e-handel på kemikalieområdet i EU
Skriv ut
722 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.