X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2020

Tillsyn av e-handel på kemikalieområdet i EU

Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.

Projektet kommer att rikta in sig på produkter för både allmänhet och yrkesmässiga användare som finns tillgängliga i privata företags webbutiker och på marknadsplattformar som Amazon och eBay. Syftet är att kontrollera om farliga ämnen, blandningar, biocidprodukter och varor som omfattas av kemikalieregelverket (Reach, CLP och biocidförordningen) som säljs på webben i EES-medlemsstater följer bestämmelserna.

Inspektörerna kommer att undersöka begränsade ämnen som finns i produkter och varor som ofta säljs på webben, som leksaker, smycken och textilier, och kontrollera mot kraven i Reach-förordningen. Inspektörerna kommer också att kontrollera om reklamen för farliga kemiska produkter som säljs på webben informerar konsumenterna om farligheten för ämnet eller blandningen enligt kraven i CLP-förordningen och biocidförordningen på ett sätt som överensstämmer med reglerna.

Projektet syftar också till att öka företagens medvetenhet om de kemikaliekrav som även gäller e-handelsföretagen. Det är även viktigt att stärka kommunikationen och samarbetet mellan tillsynsmyndigheter från olika medlemsstater, då e-handelsföretag verkar över de nationella gränserna.

Inspektionen är det åttonde stora tillsynsprojektet inom ramen för Forum, ett EU-gemensamt tillsynsnätverk för kemikalier som drivs av Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten. Projektet kommer att pågå till den 31 december 2020. Resultaten av projektet förväntas publiceras i slutet av 2021.
Föregående artikel Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor
Nästa artikel Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Skriv ut
610 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.