X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2017

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år.

Inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet enades ministrarna om rådets position om förordningen om ansvarsfördelning för utsläppsminskningar. De enades också om en position om förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Dessa två lagförslag är en del av EU:s genomförande av Parisavtalet om klimatförändringar och reglerar medlemsstaternas ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser i de sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Lagförslagen är viktiga för att EU ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. På längre sikt bidrar de också till att förbättra förutsättningarna att uppnå Parisavtalets långsiktiga mål.
Föregående artikel Myndigheter startar dialog med textilbranschen
Nästa artikel Utredning om ett arbetsliv i förändring
Skriv ut
1180 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.