X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2017

Utredning om ett arbetsliv i förändring

Utredningen om Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 är ute på remiss.

En särskild utredare fick i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:

• För det första har utredningen haft i uppdrag att kartlägga vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.
• För det andra har utredningen haft i uppdrag att analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
• Som ett tredje uppdrag har utredningen haft att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I utredningens uppdrag har ingått att genomföra arbetet i dialog med företrädare för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda intressenter.
Föregående artikel Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU
Nästa artikel Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet
Skriv ut
1262 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.