X
Nyhetslista

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 31 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1224
 • 0 Kommentarer
Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar.

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 31 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1097
 • 0 Kommentarer
Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Utredning om ett arbetsliv i förändring

 • 19 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1034
 • 0 Kommentarer
Utredningen om Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 är ute på remiss.

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

 • 18 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1018
 • 0 Kommentarer
När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år.

Myndigheter startar dialog med textilbranschen

 • 12 oktober 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1125
 • 0 Kommentarer
I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.
Hitta nyheter med kategorier

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.