X
Nyhetslista

Mobil-app med information om farliga kemikalier i EU

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

I en del konsumentvaror kan det förekomma kemiska ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön. EU:s medlemsländer listar ämnen som betraktas som särskilt farliga på den så kallade kandidatförteckningen. Där finns för närvarande 174 ämnen som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I den europeiska kemikalielagstiftningen Reach finns krav på att företag ska lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan. Om ett sådant ämne finns i mer än 0,1 procent i en vara så måste företaget meddela detta till yrkeskunder i hela leverantörskedjan. Vanliga konsumenter har rätt att på begäran få information om varorna innehåller farliga ämnen inom 45 dagar.

För att öka medvetenheten om rätten till information bland konsumenter, inom handeln och i industrin har Tysklands miljömyndighet UBA startat ett EU-projekt som kallas AskREACH. I projektet samarbetar 20 myndigheter, organisationer och vetenskapliga institutioner från 13 europeiska länder. Inom ramen för projektet kommer en databas att utvecklas som företag kan fylla med information om sina varor. Flera stora företag har redan uttryckt stöd för projektet och kommer att lämna uppgifter till databasen.

Ett syfte med projektet är också att utveckla en app för smarta telefoner där konsumenter kan få information om farliga ämnen i varor och ställa frågor om detta till leverantörerna. Om den begärda informationen ännu inte finns i databasen, skickas en fråga automatiskt till produktleverantören. Även ett IT-verktyg som ska underlätta för leverantörerna att vidarebefordra information kommer att tas fram.

Projektet finansieras av EU:s miljöprogram Life. Arbetet med projektet kommer att pågå under fem år, från september 2017 till augusti 2022. I projektet ingår även informationsinsatser i de deltagande EU-länderna för att öka medvetenheten bland konsumenter och leverantörer. Projektresultaten kommer att vara tillgängliga för alla EU:s medlems länder, även de som inte medverkar i samarbetsprojektet.

Målen med projektet är att:

• öka medvetenheten om särskilt farliga ämnen i varor, för att underlätta för konsumenter att göra medvetna val.
• öka medvetenheten hos leverantörer så att de uppfyller kraven i Reach-förordningen om att ge information om särskilt farliga ämnen i varor.
• förbättra informationsflödet om farliga ämnen mellan leverantörer och konsumenter.
• förbättra informationsflödet i leverantörskedjorna med syftet att särskilt farliga ämnen ska bytas ut mot bättre alternativ.
Föregående artikel Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift
Nästa artikel Myndigheter startar dialog med textilbranschen
Skriv ut
1329 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.