X
Nyhetslista

Mobil-app med information om farliga kemikalier i EU

 • 21 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1369
 • 0 Kommentarer
Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

 • 21 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1390
 • 0 Kommentarer
Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och högre krav på fiskförsäljarnas märkning och dokumentation för att komma till rätta med problemet.

Start för samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

 • 19 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1392
 • 0 Kommentarer
Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas

 • 19 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1352
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Sverige har lett till 39 EU-regleringar av farliga kemikalier

 • 5 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1319
 • 0 Kommentarer
Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen tagit initiativ till åtgärder mot nästan 40 farliga kemikalier som reglerats inom EU. Sverige har därmed en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Det framgår av Kemikalieinspektionens redovisning i dag av regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.