X
Nyhetslista

Start för samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. De flesta kemiska produkter är blandningar, det vill säga består av två eller flera ämnen. Reglerna i CLP-förordningen för blandningar gäller sedan den 1 juni 2015, men blandningar som har importerats eller överlåtits tidigare har fått säljas vidare med äldre märkning i två år. Sedan den 1 juni 2017 får kemiska produkter som är märkta enligt äldre regler inte längre säljas.

Under hösten kommer inspektörer från omkring 150 kommuner kontrollera att butikerna endast säljer kemiska produkter som är:

• märkta enligt CLP-förordningen
• märkta på svenska
• försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs.

Inspektionerna är en del av ett nationellt tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen genomför tillsammans med landets kommuner.
Föregående artikel Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas
Nästa artikel Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift
Skriv ut
1408 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.