X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2017

Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.
Ett viktigt syfte med detta är att kunna identifiera om det finns kemikalier som i dag inte regleras i lagstiftningen men som skulle behöva åtgärdas.

Kemikalieinspektionen har beslutat om fem kartläggningsprojekt som kommer att genomföras i höst. Myndigheten har genom upphandlingar anlitat konsultföretag som ska kartlägga följande områden:

• Kemikalier i gummi och silikon
• Kemikalier i papper och pappmaterial
• Kemikalier i intimhygienprodukter
• Mikroplast i kemiska produkter
• Kemikaliekrav i miljömärkning

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU i produkter och varor. Granskningen ska vara inriktad på varor och produkter som är tillgängliga för konsumenter. Uppdraget ska delredovisas till regeringen i september 2018 och slutredovisas i december 2020.

De nu beslutade kartläggningarna genomförs huvudsakligen under hösten 2017. Kartläggningen av intimhygienprodukter är kopplad till Kemikalieinspektionens pågående tillsynsprojekt om kemikalier i bland annat bindor, tamponger och menskoppar. Undersökningarna av mikroplast i kemiska produkter är kopplade till ett särskilt regeringsuppdrag som ska redovisas i december 2017.
Föregående artikel Sverige har lett till 39 EU-regleringar av farliga kemikalier
Nästa artikel Start för samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln
Skriv ut
1325 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.