X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2017

Sverige har lett till 39 EU-regleringar av farliga kemikalier

Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen tagit initiativ till åtgärder mot nästan 40 farliga kemikalier som reglerats inom EU. Sverige har därmed en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Det framgår av Kemikalieinspektionens redovisning i dag av regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag.

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen om att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. I rapporten som Kemikalieinspektionen har överlämnat till regeringen redovisar myndigheten vilka insatser som har gjorts på nationell nivå i Sverige, inom EU och internationellt inom ramen för handlingsplanen sedan starten 2011. Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att Sverige med stöd av handlingsplanen har kunnat ta en ledande roll när det gäller att lämna förslag till åtgärder mot hälso- och miljöfarliga ämnen inom EU.

Under perioden 2011–2017 har Kemikalieinspektionen bidragit med underlag och förslag om 39 kemiska ämnen, som därefter har begränsats inom EU:s kemikalieförordningar. Det betyder att Sverige i förhållande till folkmängden är det EU-land som arbetar mest aktivt med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning. Bland de ämnen som Kemikalieinspektionen tagit initiativ till att reglera på EU-nivå finns flera högfluorerade ämnen (PFAS) och kadmium. Sverige har också drivit på för skärpta begränsningar i EU:s leksaksdirektiv för bisfenol A och bly i leksaker. På internationell nivå har Kemikalieinspektionen förstärkt insatserna med att bidra till regleringar av kemiska ämnen i globala konventioner.

Med stöd av handlingsplanen för en giftfri vardag har Kemikalieinspektionen även förstärkt tillsynen i Sverige av farliga ämnen i konsumentvaror. Myndighetens kontroller är särskilt inriktade på varor som barn och unga kommer i kontakt med, till exempel leksaker, smycken, kläder och hemelektronik. Ett stort antal varor med förbjudna ämnen har upptäckts vid kontrollerna och antalet åtalsanmälningar för miljöbrott har ökat. Kemikalieinspektionen har också tagit initiativ till branschdialoger i Sverige för att uppmuntra företag att byta ut farliga ämnen i sina produkter.

I den nya rapporten lyfter Kemikalieinspektionen fram tre huvudsakliga utmaningar när det gäller att skydda hälsa och miljö från skadliga ämnen. Utmaningarna gäller att antalet varor som innehåller farliga ämnen är stort och förväntas öka, att livsmedel och dricksvatten fortfarande förorenas av farliga ämnen, samt att barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier.

För att möta utmaningarna framöver konstaterar Kemikalieinspektionen att det bland annat är viktigt att fortsätta arbeta med förslag till begränsningar av farliga ämnen inom EU och att driva på för att effektivisera EU:s processer. Kemikalieinspektionen har identifierat ett 40-tal farliga ämnen som myndigheten har inlett arbete med eller har för avsikt att arbeta med inom EU under den närmaste framtiden. Under de kommande åren ska Kemikalieinspektionen även utöka arbetet med att kartlägga vilka farliga ämnen som kan finnas i produkter och varor som vi omger oss med i vardagen.
Föregående artikel Anmälningar om kemikaliebrott läggs ner
Nästa artikel Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas
Skriv ut
1241 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.