X

Våra tjänster

Lagpunkten har erbjudanden som passer alla typer av företag och organisationer, från mindre till stora och komplexa verksamheter, inom olika branscher.

Bas

Ett mindre företag behöver normalt en laglista som kan omfatta kontorsverksamhet eller tillverkning. Med hjälp av Lagpunkten Bas, kan du hitta de lagar som gäller för verksamheten, skapa din egen laglista och dokumentera hur företaget planerar att göra för att efterleva. Vi bistår med löpande information om när lagarna förändras. Din laglista bygger du med hjälp av någon av våra många branschlaglistor, vår sökfunktion eller vår nyhetsfunktion Lagnytt.

Bas passar även de större organisationerna med möjlighet till flera laglistor, sökbegrepp och många användare. Läs mer om Bas.

Ledning

Ledning är till för de organisationer som har liknande verksamhet på många platser. Man ska efterfölja samma krav men utmaningen ligger i att kunna övervaka och hålla samman organisationens lagefterlevnad. Läs mer om Ledning.

Branschlaglistan

Bransch hjälper branschföreningar och deras medlemsföretag. Företag som hör till samma bransch har samma krav, vilket gör att en specifik välutformad branschlaglista skapar mervärde. Branschlaglistan gör det enklare med lagefterlevnad för varje företag i branschen som, genom att prenumerera på den, slipper hitta sin egen väg och kan använda en ”best practice”. Läs mer om Branschlaglistan.

Direkt

Direkt hjälper företag i en bransch att på ett enkelt sätt dokumentera sin efterlevnad. Med Lagpunkten Direkt tar branschen fram förslagstexter på hur ett företag ska göra för att efterleva en enskild lag. Medlemsföretagen i branschen kan sedan logga in sig och dokumentera sin efterlevnad av de föreslagna kontrollpunkterna samt skriva ut resultatet med en tydlig rapport. Läs mer om Direkt

Vill företaget gå vidare och utveckla sitt arbete med en egen laglista går det enkelt att uppgradera till Lagpunkten Bas.

Lagpunkten Bas är ett webbverktyg som underlättar för företag att ha kontroll på lagar och lagefterevnad.

Lagpunkten Ledning är för företag som behöver flera laglistor ochför dem som har många enheter som ska efterleva samma bestämmelser.

Lagpunkten Branschlaglistan underlättar för branschföreningar att informera företagen i branschen om de lagar och förordningar som är aktuella.

Lagpunkten Direkt är ett hjälpmedel som på ett enkelt sätt hjälper företag i en bransch att dokumentera sin lagefterlevnad av branschlaglistan.