X

Branschlaglista för
Mekanföretagen

Lagpunkten och Mekanföretagen har i samarbete tagit fram en branschlaglista med lagar inom miljö- och arbetsmiljöområdet som är relevanta för ett företag i branschen. Det finns även förslag på hur företaget bör göra för att leva upp till bestämmelserna. Genom att kostnadsfritt registrera dig kan du även göra noteringar om företagets lagefterlevnad.

Kom igång

Som medlem i Mekanföretagen har du fri tillgång till Lagpunkten Direkt. Lagpunkten Direkt är en lista med de lagar och förordningar som påverkar dig som är verksam i branschen. Observera att detta är en generell laglista. Det kan finnas fler lagar som påverkar ditt företag.

Lagpunkten Direkt innehåller konkreta förslagstexter på hur företaget bör göra för att efterleva dessa bestämmelser:

  • Krav - vilka krav en lag ställer på företaget
  • Kontroll - vilka aktiviteter som säkerställer att lagen efterlevs
  • Efterlevnad - egna noteringar som dokumenterar företagets efterlevnad

Funktionen är kostnadsfri för dig som är medlem i Mekanföretagen

Klicka nedan för att registrera dig och aktivera Lagpunkten Direkt, eller för att logga in dig.

Lagpunkten Bas - egen laglista

Om du behöver anpassa laglistan, till exempel lägga till och ta bort lagar eller justera lagefterlevnaden, kan du starta ett eget abonnemang på Lagpunkten Bas. Du kan fritt välja lagar och enkelt dokumentera efterlevnaden för varje lag i vårt verktyg. Registrera dig och testa oss i två veckor helt gratis!

Om du bestämmer dig för att fortsätta abonnemanget har du 20% rabatt på avgiften som medlem i Mekanföretagen.

Branschlaglista