X
Nyhetslista

Uppdaterat direktiv om skydd för exponering av smittämnen

 • 25 november 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 127
 • 0 Kommentarer
I ändringsföreskriften om smittrisker är flera av kraven gällande skydd för exponering av smittämnen uppdaterade och justerade. Ändringarna i föreskrifterna gäller från och med den 20 november 2021. De som berörs av ändringarna är de som avsiktligt arbetar med smittämnen i laboratorier, i rum för försöksdjur och i industriella processer.

Särskilt farliga ämnen kräver tillstånd

 • 23 november 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 137
 • 0 Kommentarer
Särskilt farliga ämnena som kräver tillstånd återfinns främst inom tillverkningsbranschen, till exempel vid olika typer av ytbehandling eller framställning av plast. Det rör sig till exempel om kromater som bland annat används vid ytbehandling och galvanisering, om dikloretan som främst används vid framställning av vinylklorid som i sin tur används för att tillverka olika plaster och vinylprodukter, och om vissa ftalater som främst används som mjukgörare i plaster.

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

 • 23 november 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 129
 • 0 Kommentarer
Under vinterhalvåret är det lämpligt att mäta radonhalten på arbetsplatsen. Målet är att minska risken för lungcancer.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.