X
Nyhetslista

Uppdaterat direktiv om skydd för exponering av smittämnen

 • 25 november 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 336
 • 0 Kommentarer
I ändringsföreskriften om smittrisker är flera av kraven gällande skydd för exponering av smittämnen uppdaterade och justerade. Ändringarna i föreskrifterna gäller från och med den 20 november 2021. De som berörs av ändringarna är de som avsiktligt arbetar med smittämnen i laboratorier, i rum för försöksdjur och i industriella processer.

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

 • 22 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 784
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.

Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19

 • 14 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 653
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har med anledning av sjukdomen covid-19 beslutat om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Det är för att införa en klassificering av det nya Coronaviruset.

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning

 • 14 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 653
 • 0 Kommentarer
Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.