X
Nyhetslista

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

EU-kommissionen har nu kommit med en rekommendation som öppnar för undantag från vissa produktregler. Det innebär bland annat att behöriga myndigheter, som köper in utrustning till vissa utpekade typer av verksamheter, nu även kan välja personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall där utrustningen har bedömts och godkänts av Arbetsmiljöverket.

Därför inför Arbetsmiljöverket nu en tillståndsprocess för att kunna bedöma och godkänna kvalitén på personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Ett godkännande ska grunda sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska kvalitetsbedömningen göras av ett oberoende organ. Produkterna utvärderas och testas, men testerna blir inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

De som kan ansöka om tillfälligt tillstånd är de som vill tillhandahålla skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till behöriga inköpare av skyddsutrustning. Dessa kan till exempel vara hälso- och sjukvård, räddningstjänst, Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning. Det kan också vara annan personal som omsorgspersonal, som arbetar för att stoppa viruset och undvika ytterligare spridning. Tillståndet gäller tillfälligt under den rådande situationen med smittspridning och utrustningen får inte säljas på öppna marknaden.

Även tillverkare, som påbörjat en fullständig bedömningsprocess av utrustning i enlighet med CE-märkningens krav, kan ansöka om tillfälligt tillstånd att sälja utrustningen under tiden som bedömningsförfarandet pågår. Med ett sådant tillstånd får utrustningen säljas på den öppna marknaden.

Exempel på utrustning som Arbetsmiljöverket nu kan bedöma och godkänna:

• Engångsoveraller
• Förkläden
• Handskar
• Tjockare handskar
• Ögonskydd, till exempel visir
• Andningsskydd

Besluten om att godkänna skyddsutrustning kommer att vara tillfälliga och gälla fram till 31 december 2020.
Egentillverkad skyddsutrustning som inte är testad och godkänd kommer inte att hanteras av Arbetsmiljöverket.

Om Arbetsmiljöverket får in begäran om åtgärder, enligt kapitel 6 § 6a i arbetsmiljölagen, från skyddsombud som handlar om personlig skyddsutrustning, görs en bedömning om det finns skäl till föreläggande eller förbud. Om det läggs ett skyddsstopp, enligt kapitel 6 § 7 i arbetsmiljölagen, ska arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska då skyndsamt avgöra om det finns skäl till förbudet eller om det ska hävas.

Ansvar för frågor om skyddsutrustning

• Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens, i det här fallet regioners, kommuners och privata vårdgivares, ansvar bland annat att personalen har tillräckligt med skyddsutrustning och att utrustningen ger ett fullgott skydd.
• Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs genom tillsyn, regler och kommunikationsinsatser. Arbetsmiljöverket arbetar också med marknadskontroll och kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden är säkra och uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.
• Socialstyrelsen ansvarar för inköp och leverans av utrustning till hälso- och sjukvården. Efter EU-kommissionens rekommendation har de också möjlighet att köpa in icke CE-märkt utrustning.
• Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas vid smittrisker i hälso- och sjukvården.
Föregående artikel Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel
Nästa artikel Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19
Skriv ut
665 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.