X
Nyhetslista

EU-förordning om medicintekniska produkter skjuts upp

 • 30 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 644
 • 0 Kommentarer
EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) skulle börja tillämpas den 26 maj 2020. Till följd av MDR:s komplexitet och utbrottet av covid-19 har EU-parlamentet och rådet beslutat att tillämpningen av MDR ska flyttas fram ett år och i stället börja tillämpas den 26 maj 2021.

Vissa ändringar i avfallsskattelagen

 • 29 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 628
 • 0 Kommentarer
I propositionen föreslås att skatt som betalats för avfall som deponerats eller förvarats på en anläggning som inte längre är skattepliktig ska återbetalas för det avfall som förs ut från en sådan anläggning under vissa villkor.

Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler

 • 28 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 768
 • 0 Kommentarer
Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis.

14 nya ämnen blir narkotika

 • 27 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 713
 • 0 Kommentarer
28 april träder beslut om narkotikaklassning av 14 nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

 • 27 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 619
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.