X
Nyhetslista

Tidningsbranschen slipper finansiera returpappersinsamlingen

 • 24 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 520
 • 0 Kommentarer
Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Nu lämnar regeringen besked att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.

Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning

 • 14 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 653
 • 0 Kommentarer
Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel

 • 2 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 575
 • 0 Kommentarer
Covid-19 har lett till brist på desinfektionsmedel. Regeringen ändrar reglerna som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska. Syftet är att underlätta att det desinfektionsmedel som importeras till Sverige når sjukvården snabbt.

Begränsat uttag av läkemedel

 • 2 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 608
 • 0 Kommentarer
Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.