X
Nyhetslista

14 nya ämnen blir narkotika

28 april träder beslut om narkotikaklassning av 14 nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 28 april 2020 (SFS 2020:157):

• Alfa-PCYP
• 5C-AKB48
• 5Cl-AB-PINACA
• CUMYL-5F-PINACA
• CUMYL-CHMGACLONE
• 5F-ADBICA
• 5F-AKB57
• 5F-CUMYL-PeGACLONE
• 5F-EDMB-PINACA
• JWH-022
• 2-metylacetylfentanyl
• MPhP-2201
• NM-2201
• Tetrametylcyklopropylfentanyl

Några av ämnena är reglerade som hälsofarliga varor. I och med att beslutet om att klassa dem som narkotika träder ikraft, upphör de att utgöra hälsofarliga varor.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2020:13).

Ändringen innebär att det från och med den 28 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.
Föregående artikel Tillfälliga regler för desinfektionsmedel
Nästa artikel Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler
Skriv ut
681 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.