X
Nyhetslista

Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Den senaste tiden har Kemikalieinspektionen vidtagit flera åtgärder för att öka tillgången till desinfektionsmedel. Redan den 23 mars gjordes ett ställningstagande om att acceptera avvikelse från språkkraven gällande märkning och säkerhetsdatablad för vissa desinfektionsmedel.

Kemikalieinspektionen har nu beslutat om tidsbegränsade föreskrifter om undantag från språkkraven som innebär att märkning och säkerhetsdatablad för bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel istället för svenska får vara skrivna på danska, engelska eller norska. Beslutet om dessa föreskrifter har fattats efter att regeringen gett Kemikalieinspektionen möjlighet att besluta om tidsbegränsade undantag från språkkraven. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december 2020.

Vid tillhandahållandet måste dock uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt.
Föregående artikel Utökad tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19
Nästa artikel 14 nya ämnen blir narkotika
Skriv ut
568 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.