X
Nyhetslista

Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK

 • 29 december 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1463
 • 0 Kommentarer
Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.

Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

 • 29 december 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1294
 • 0 Kommentarer
Boverket presenterar två åtgärdsförslag vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat.

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 28 december 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1532
 • 0 Kommentarer
Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nyligen presenterades ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som tidigare. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.

EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år

 • 20 december 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1236
 • 0 Kommentarer
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Godkännandet kommer att gälla i fem år.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.