X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2017

Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från 1 december

Den 1 december började de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher, både kvinno- och mansdominerade. Det kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar.
De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar i närheten.

Språket i de nya föreskrifterna skiljer sig från de tidigare föreskrifterna men de flesta allmänna kraven har inte ändrats mot tidigare utan är endast förtydliganden. En annan skillnad är att alla krav på dokumentation begränsas till större anordningar så kallade klass A och B anordningar. För de flesta arbetsgivare innebär detta lättnader i dokumentationskraven och att det blir lättare att hitta i reglerna.

De nya föreskrifterna använder inte ordet ”besiktning” utan istället används ordet ”kontroll”. Med de nya föreskrifterna kommer nu Arbetsmiljöverket använda samma ord ”kontroll” som de andra myndigheterna i Sverige som föreskriver om kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare installationsbesiktningen har tagits bort och ersatts med en första kontroll.

Mer detaljerad information – Ändringar i och med AFS 2017:3 finns på Arbetsmiljöverkets sida:
www.av.se/trycksatta-anordningar/
Föregående artikel EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år
Nästa artikel Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet
Skriv ut
1508 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.