X
Nyhetslista

Anpassning till EU:s förordning om gasanordningar

 • 30 november 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1279
 • 0 Kommentarer
För att anpassa svensk lagstiftning till EU förordningen om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen lämnas ett förslag till en ny lag och förordning.

Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell

 • 16 november 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1307
 • 0 Kommentarer
För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har länge önskat den förändringen. Även Statskontoret har kritiserat modellen med förhandsbetalning bland annat för att den är svår för företagen att förstå.

Undantag för amalgam och sömsvets med kvicksilver upphör

 • 15 november 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1161
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa nu gällande undantag från kvicksilverförbudet med två år. Undantagen för amalgam och sömsvets kommer att upphöra. Samtidigt inför Kemikalieinspektionen nya gränsvärden för tre konserveringsmedel i leksaker på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.