X
Nyhetslista

Anpassning till EU:s förordning om gasanordningar

För att anpassa svensk lagstiftning till EU förordningen om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen lämnas ett förslag till en ny lag och förordning.

Genom promemoria lämnas förslag till en ny lag, en ny förordning och en förordningsändring. Syftet med författningsändringarna är att anpassa svensk rätt till EU förordningen 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bland annat de krav som ställs på utformningen av gasanordningar och tillbehör för att dessa ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar och tillbehör är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I en ny förordning utses Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket till marknadskontrollmyndigheter.

Marknadskontrollmyndigheterna ska bland annat få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Föregående artikel Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell
Nästa artikel Ny strålskyddslag
Skriv ut
1325 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.