X
Nyhetslista

Tillsynsprojekt biocidbehandlade varor

 • 14 juli 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1511
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen driver nu ett tillsynsprojekt för att kontrollera om företagen följer reglerna som gäller för biocidbehandlade varor. KemI kommer kontrollera att man har den märkning som krävs, såsom att den är på svenska, att den innehåller uppgift om det verksamma ämnet och att detta ämne är godkänt för denna användning.

Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs

 • 12 juli 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1725
 • 0 Kommentarer
Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs genom AFS 2017:1. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017, eftersom det finns nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av, främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om arbetsutrustning.

Ändrade regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

 • 11 juli 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1555
 • 0 Kommentarer
De svenska regler som innebär att man behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter ändras från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

Slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

 • 11 juli 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1274
 • 0 Kommentarer
Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Ekologiskt odlad spannmål ökar

 • 10 juli 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1642
 • 0 Kommentarer
Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.