X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juli 2017

Ekologiskt odlad spannmål ökar

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.

Jämfört med 2015 är det en ökning med 3 procent, och jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren en ökning med 23 procent. Havre är den vanligaste spannmålsgrödan inom den ekologiska odlingen, och havreskörden ökade mest jämfört med föregående år. Den totala skörden av havre som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick under 2016 till 91 400 ton. Det är den största skörden som redovisats under de år som skördenivåer vid ekologisk odling undersökts.

Totalskörden av raps och rybs godkänd för försäljning med ekologisk var 12 000 ton under 2016. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 10 900 ton, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Totalskörden av ekologisk matpotatis beräknas till 34 700 ton, vilket är uppemot 50 procent mer än 2015. Ökningen beror främst på att den ekologiska arealen matpotatis ökat. Drygt 6 procent av den totala matpotatisskörden 2016 kunde därmed säljas med ekologisk märkning.
Föregående artikel Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner
Nästa artikel Slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach
Skriv ut
1642 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.