X
Nyhetslista

Nu införs sanktionsavgifter för alla maskiner

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

De ändrade reglerna handlar om att de tillverkare som inte uppfyller kraven för vilken information som ska följa med maskinerna ska betala en sanktionsavgift.

Till alla maskiner som omfattas av maskindirektivet ska det finnas en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Om det inte finns det kan tillverkaren behöva betala sanktionsavgift. Även kravet på bruksanvisning och kravet på märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft omfattas av de nya reglerna.

Reglerna är desamma för tillverkare i alla EU-länder och oseriösa företag som inte uppfyller kraven kan riskerar kännbara sanktionsavgifter. Seriösa företagare ska ha en fördel och därför är det viktigt att genomföra marknadskontroller och att ha effektiva åtgärder för de som inte uppfyller kraven.
Föregående artikel Nya föreskrifter - skydd mot risker med trycksatta anordningar
Nästa artikel Ekologiskt odlad spannmål ökar
Skriv ut
1365 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.