X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juli 2017, Projekt

Tillsynsprojekt biocidbehandlade varor

Kemikalieinspektionen driver nu ett tillsynsprojekt för att kontrollera om företagen följer reglerna som gäller för biocidbehandlade varor. KemI kommer kontrollera att man har den märkning som krävs, såsom att den är på svenska, att den innehåller uppgift om det verksamma ämnet och att detta ämne är godkänt för denna användning.

Nytt för i år är även att man analyserar en del av varorna på ett laboratorium, för att förvissa sig om att endast godkända biocider använts, samt för att i någon mån utröna om företagen har tillräckliga kunskaper om hur de varor de säljer har biocidbehandlats, eftersom de ska kunna redovisa detta om en konsument ställer frågor om det.

Ungefär 50 företag ingår i projektet, och KemI vänder sig framför allt mot kläd-, sko- och sporthandeln, men även viss köksutrustning, elektronik och byggvaror kommer att omfattas. Själva inspektionerna ute hos företagen kommer att ske under hösten och projektet fortgår hela hösten. En slutrapport kan väntas i början av 2018.

Artiklar som inte är märkta enligt reglerna får inte säljas. Märkningen är bland annat till för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val när de handlar behandlade varor.
Föregående artikel Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs
Nästa artikel Nya åtgärder för att minska akrylamid i maten
Skriv ut
1511 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.