X
Nyhetslista

Nya åtgärder för att minska akrylamid i maten

Medlemsländerna i EU har röstat ja till regler som syftar till att minska mängden akrylamid i maten. Den nya förordningen säger vad företagen måste göra och börjar gälla 2018. De tvingande åtgärderna är framtagna tillsammans med livsmedelsbranschen.

I praktiken innebär förordningen att företagen måste jobba med sina processer i tillverkningen. Den innebär inte att produkter tas bort från marknaden.

Förslaget lämnas nu över till rådet och Europaparlamentet som har tre månader på sig att granska det. Därefter antas det av kommissionen. Förordningen kan träda i kraft våren 2018. När den börjar gälla måste livsmedelsföretagen vidta åtgärder för att minska mängden akrylamid.

Åtgärderna står i proportion till företagens storlek och typ. Nytt är att något som kallas åtgärdsnivåer införs i och med förordningen. Dessa anger när ett företag faktiskt måste göra något för att få ner mängden akrylamid. Åtgärdsnivån anger när mängden akrylamid i livsmedlet är så hög att företaget måste göra något åt den.

Även om livsmedelsföretag kan visa att deras livsmedel är under åtgärdsnivåerna måste de ändå jobba med förebyggande åtgärder samt provtagning och analys. Tanken är att företagen ska få ner halterna av akrylamid ytterligare och att man därefter kan sänka åtgärdsnivåerna.
Föregående artikel Tillsynsprojekt biocidbehandlade varor
Nästa artikel Ägg med otillåtet bekämpningsmedel i Sverige
Skriv ut
1324 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.