X
Nyhetslista

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

 • 27 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1007
 • 0 Kommentarer
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

FN-beslut om globalt stopp för högfluorerat ämne

 • 27 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 980
 • 0 Kommentarer
Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.

Förbud mot över tusen allergiframkallande ämnen i textil och läder

 • 27 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 938
 • 0 Kommentarer
Sverige och Frankrike föreslår ett EU-förbud mot mer än 1 000 allergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor. Enligt förslaget ska textil- och lädervaror som säljs till konsumenter inte få innehålla dessa ämnen över vissa haltgränser.

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

 • 16 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1047
 • 0 Kommentarer
8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.

Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

 • 16 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1300
 • 0 Kommentarer
Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.